Etiket arşivi: dezenfeksiyon nasıl yapılır

Dezenfektan Nedir? Dezenfeksiyon Nasıl Yapılır?

OrjinKopuk.com – 0 505 871 48 81

Salgın hastalıklarla mücadelede dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları çok fazla önem taşımaktadır. Orjin Köpük olarak Şimdi sizlere dezenfektan nedir, dezenfeksiyon nasıl yapılır bunları izah etmeye çalışacağız.

orjin köpük

Dezenfeksiyon veya bir başka deyişle dezenfektasyon; Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların yok edilmeleri ya da üremelerinin engelenerek durdurulması işlemidir. Bu amaca yönelik kullanılan kimyasal maddelere ise dezenfektan denir.

Dezenfeksiyon aynı zamanda sterilizasyon demek de değildir. Sterilizasyon şu şekilde ifade edilebilir, cansız ortamdaki patojen olan veya olmayan tüm mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasıdır. Dezenfeksiyon büyük ölçüde dolaysız ve büyük bulaşmaları ve salgınları sınırlayabilir.

Dezenfektanların etki biçimine de değinecek olursak, ışık, ateş ve kostikler (sönmemiş kireç) gibi fiziksel ya da mekanik şekildedir. Ancak yaygın olarak görülen dezenfektanlar, kimyasal maddelerden elde edilen dezenfektanlardır.

Dezenfektanlar 3 farklı şekilde kullanılabilir;

1. Gaz halde (formol buharı,klor, kükürt dioksit, etilen oksit)

2. Sıvı halde (fenol, krezilol, klorofenol, bakır sülfat, demir sülfat, demir permanganat, oksijenli su, tentürdiyot)

3. Katı veya kıvamlı sıvı halde (Kireç, kalsiyum klorür, trioksimetilen)

DEZENFEKSİYON

Dezenfeksiyon hastalık esnasında veya hastalık sonrasında yapılır. Yalnız hastaya yönelik, değil onunla irtibatlı olan, temas halinde kalan herkese ve herşeye uygulanmalıdır. Yani sadece kendisine, dokunduğu nesnelere, çamaşırına, tükürdüğüne, dışkısına değil, onu tedavi eden personele, ziyaret eden kişilere, yattığı odaya, eşyaya, duvarlara ve döşemeye de uygulanmalıdır.

Kapalı yerlerin dezenfeksiyonu iki şekilde sağlanabilir. Bunlar ya formol, sülfür anhidrit, klor vb gibi buharla ya da javel suyu, süblime, asit fenik vb gibi püskürtülebilecek antiseptik eriyikle yapılabilir. Eşyaların dezenfeksiyonu ise genellikle buharla veya kuru ısıyla çalışan eütvlerle ya da dezenfektan gazlarla yapılabilir. Tularemi, besin zehirlenmeleri ve tetanos dışında bildirilmesi zorunlu olan hastalıklarda dezenfeksiyon zorunludur.

Orjin Köpük olarak sizleri bilgilendirmek için bu yazıyı yayınlamış bulunmaktayız. Aklınıza takılan her türlü konu ile ilgili bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

OrjinKopuk.com – 0 505 871 48 81